Nyílt levél a polgármesternek

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=BAjjv5QrkL0?rel=0]

NYÍLT LEVÉL BALAICZ ZOLTÁN
ZALAEGERSZEG POLGÁRMESTERE RÉSZÉRE

Tisztelt Polgármester Úr!

2015 novemberében került felújításra a Kossuth utca térburkolata. Az érintett útszakasz felújítása egy hónapig okozott fennakadást a város autóval és autóbusszal közlekedő lakóinak, valamint gyalogosainak.

Felháborodással tapasztaltuk, hogy körülbelül egy hónappal a felújtás befejezése után a térkövek kilazultak, újra akadályozva a forgalmat. A Kossuth utcát a Tompa Mihály utcától a Dísz térig terjedő szakaszon csütörtök délután újra lezárták a forgalom elől.

A helyi sajtó a kedvezőtlen időjárásra hivatkozik, feltehetően a Hivatal közlése szerint.

Polgármester Úr!

A felújított útszakaszt milyen időjárásra tervezték? Sokan szeretjük a kellemes tavaszi és nyári időt, de most tél van. Télen számíthatunk csapadékra, vagy akár erős fagyokra is.

A novemberi felújítás tervezésekor vagy kivitelezésekor feledkeztek meg a téli időjárásról?

Melyik cég volt a kivitelező és a novemberi felújítás mennyibe került Zalaegerszeg polgárainak?

Mikor történt mulasztás, a felújítás tervezésekor, vagy a kivitelezéskor?

Elfelejtették, hogy az útszakaszon 20-30 tonnás autóbuszok is közlekednek?

A felújítás befejeztével az Önkormányzat illetékesei megfelelőnek tartották az átvett munkát?

A januári felújítás költségei mennyibe fognak kerülni és ki fogja fizetni őket?

A fenti kérdésekre várjuk válaszát!

Zalaegerszeg, 2016. január 9.

Üdvözlettel, a választókerület nevében:

Keresztes Csaba
választókerületi elnökkossuth


—-VÁLASZ—-

Tisztelt Választókerületi Elnök Úr!

Az alábbiakban küldöm a Demokratikus Koalíció kérdéseire a Városháza Műszaki Osztálya által megfogalmazott választ.

Szívélyes üdvözlettel:

Balaicz Zoltán
polgármester

JELENTÉS a Kossuth utca javítási munkáiról

 A város főutcájának átépítése 2006-ban kezdődött a Széchenyi térrel. A Városfejlesztő Zrt. megrendelésében a zalaegerszegi LINAKRON Tervező Kft. és az YMÉON Bt. által készített kiviteli tervek alapján, közbeszerzési eljárás keretében megpályáztatott munkák kivitelezését az ugyancsak zalaegerszegi HYDROCOMP Kft nyerte el. A főutca térkövezése a belváros forgalmi rendjének átszervezésére készített tervek első ütemeként készült el. A tervek, vagyis a Közgyűlés 2005-ös 372-es számú döntése alapján a Kossuth utca csillapított forgalmú átépítését követően, csak 20 km/h sebességkorlátozás és legfeljebb 150 egységjármű/óra forgalom mellett csak az autóbuszok, taxik és behajtási engedéllyel rendelkező egyéb gépjárművek hajthatnak be az útszakaszra. A forgalom átszervezése az akkori városvezetés programja szerint a választási ciklus végére volt ütemezve. A kivitelezési technológia ennek megfelelően lett kiválasztva.

2006-ban a térkőgyártás és térkőburkolat-építés még új technológiának számított, ezért arra vonatkozó műszaki előírások, gyakorlati/tapasztalati vizsgálatokon alapuló szakmai anyagok nem álltak rendelkezésre. A kiviteli tervek alapján a pályaszerkezet: 15 cm homokos kavics védőréteg, 20 cm C10-24/FN beton, 5 cm NZ 0/5 bazalt zúzalék ágyazó réteg és 8 cm (Semmerlock ILL CAMPO típusú, több méretű elemekből tervezett rakásminta szerinti) beton térkő elem.

A Kossuth utca térkőburkolatú átépítése azóta további két ütemben – azonos műszaki tartalommal – a Petőfi utcáig szintén a zalaegerszegi HYDROCOMP Kft. kivitelezésében valósult meg. Alvállalkozóként a szintén zalaegerszegi Göcsej Flaszter Kft. vett még részt a kivitelezésben.

A 2005-ös forgalom átalakítási terv (20 km/h sebességkorlátozás, legfeljebb 150 egységjármű/óra, csak az autóbuszok, taxik és behajtási engedéllyel rendelkező gépjárművek részére) soha nem valósult meg, hiszen a város lakossága a mai napig erősen megosztott abban a témában, hogy le kell-e zárni a Kossuth utcát és váljon sétálóutcává, vagy sem (egy 2007-es felmérés szerint a lakosság 52 %- a támogatta, 48 %-a nem támogatta).

Így a Kossuth utca a mai napig jelentős gépjármű forgalmat bonyolít le (kb. napi 3000 egységjármű, melyből kb. napi 215 db autóbusz). A forgalom csillapítása, lassítása érdekében a Berzsenyi utcától kanyargós, egysávosra szűkített sávon bonyolódik a forgalom. A nagy terhelésből adódó felületi nyomásnak, valamint a kanyarodásból adódó nyíró erőnek a jelenlegi térkőburkolat nem képes hosszú távon ellenállni.

2009-ben a Műszaki Osztály a REFORMÚT Mérnöki Tanácsadó és Kereskedelmi Kft-vel már megvizsgáltatta a burkolathibák keletkezésének okait. A szakértői vélemény szerint az alapprobléma az, hogy a választott térkő vastagsága, kapcsolódási osztálya nem felel meg a terhelési szintnek. A lokális hibák az alépítmény víztelenítésének megoldatlanságára, a fugázó anyag hiányára vezethető vissza. (A kivitelező több alaklommal jelezte, hogy a térkövek hézagait kitöltő 0/2 bazalthomokot az utak tisztítását végző seprőautó kiszívja, ezzel a térkő elemek elmozdulását segíti.)

A megmozdult térkőelemek lokális javítását (jellemzően a téli időszakban, de az év során csapadékos időjárás esetén is) az elmúlt években a zalaegerszegi HYDROCOMP Kft. végezte külön szerződések alapján. A javításokkal kizárólag a Kossuth utca balesetmentes közlekedésre alkalmas állapotát lehet fenntartani, a hibák okát azonban nem szüntetik meg, ezért azok évről évre, a csapadékos időjárás következtében újra előjönnek.

Fontos hangsúlyozni, hogy a 2006-ban választott technológia a „csillapított forgalmú” Kossuth utca forgalmi terhelésére készült, mely a jelentős gépjárműforgalom lebonyolítására nem alkalmas.

A Demokratikus Koalíció által a Széchenyi tér – Kossuth utca burkolatjavításával kapcsolatban benyújtott észrevételeire az alábbi választ adjuk:

A főutca térkő-burkolatát a 2005. évi kiviteli tervekben meghatározott pályaszerkezettel és burkoló kövekkel építették meg, melyet az engedélyező hatóság is jóvá hagyott. Az alapprobléma az, hogy az akkor kiválasztott térkőburkolat típusa nem tud hosszú távon ellenállni ekkora forgalmi terhelésnek. Azért ez a típus lett kiválasztva, mert a 2005-ös közgyűlési határozat alapján az utcát jelentősen csillapított forgalom terhelte volna csak (20 km/h sebességkorlátozás és legfeljebb 150 egységjármű/óra forgalom mellett, csak az autóbuszok, taxik és behajtási engedéllyel rendelkező gépjárművek). Ennek megvalósítása a lakosság erősen megosztott véleménye alapján nem történt meg (a 2007-es felmérés szerint 52 % szeretett volna utcalezárást és sétálóutcát, míg 48 % ellenezte ezt).

A Széchenyi tér – Kossuth utca átépítését több ütemben végző zalaegerszegi Hydrocomp Kft-vel az elmúlt években rendszeresen került szerződés megkötésre a lokális – jellemzően a tél folyamán keletkező – hibák javítására. A 2015. november 5-25. között lebonyolított, nagyobb felületeket érintő javítási munkákra bruttó 6 millió Ft összegű szerződés került aláírásra a céggel. A kivitelezés során az elmozdult, törött kövek cseréje mellett a legrosszabb helyeken az alépítmény víztelenítésének biztosítására dréncső, valamint paplanszivárgó textília került beépítésre. A legnagyobb dinamikus idénybevételnek kitett helyen, vagyis a Budapest Bank előtti gyalogátkelőhelyen új (ARETT VG4) típusú térkő került beépítésre. A további helyeken a felbontott Tompa utcai csomópontból kinyert, az eredetivel megegyező típusú térkő került visszaépítésre.

Az új típusú térkővel lerakott útszakasz most is stabilan áll. A bontott elemekkel javított helyeken a kiválasztott technológia nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, mivel az alépítmény víztelenítését nem sikerült biztosítani. Az ágyazó rétegbe és a szivárgó paplanban a víz megfagyott, az olvadás a síkosságmentesítés hatására felülről indult meg, és az elmúlt évek hibáihoz hasonlóan az így kialakuló „pangó” víz hatására a felázott ágyazó anyagon a forgalom hatására a térkövek ismét elmozdultak. Látható tehát, hogy hosszú távon csak az új típusú (ARETT VG4) térkő lehet a megoldás.

A kivitelező a szivárgó-paplan és dréncső beépítésével, a térkőburkolat újrarakásával a szerződéses kötelezettségeit teljesítette, a technológiai előírásokat betartotta, a szerződésben meghatározott anyagokat beépítette, a műszaki átadás átvétel meghiúsítását semmi nem indokolta. A balesetveszély elhárítása érdekében soron kívül megrendelt munkák költségviselésének elosztása, meghatározása a befejezést és a méret mennyiségi felmérését követően, utólagosan kerül meghatározásra.

Fontos hangsúlyozni, hogy a 2005. évben választott technológia a „csillapított forgalmú” Kossuth utca forgalmi terhelésére készült, mely a jelentős gépjárműforgalom lebonyolítására nem alkalmas.

A fentiek miatt is ideje lenne végleges döntést hozni, hogy kerüljön-e lezárásra a Kossuth utca és váljon sétálóutcává, vagy maradjon továbbra is az átmenő forgalom. Mindkét esetben komoly beavatkozásokra és jelentős átalakításokra lesz szükség. A korábbi felmérésekből látszik, hogy az ügyben nagyon megosztott a lakosság. Az önkormányzat véleménye az, hogy erről a kiemelkedően fontos, a következő évtizedeket is meghatározó városstratégiai kérdésről ne az aktuális városvezetés és a közgyűlés döntsön, hanem a zalaegerszegi polgárok, így első lépésben egy friss, nagyszabású felmérés elvégzésére készülünk.

Zalaegerszeg, 2016. január 11.

Cseke Tibor                                  Takácsné Czukker Szilvia                                      városüzemeltetési csoportvezető                       műszaki osztályvezető

You may also like...

Vélemény, hozzászólás?